Consumentenbond Zorgverzekering - Zorgverzekering vergelijken 2021 (2022)

Waarom zou ik gebruik maken van de zorgvergelijker 2021 van de Consumentenbond?

Ieder jaar verandert de dekking van de zorgverzekering. Daarnaast worden de premies ook ieder verzekeringsjaar bekend gemaakt. De wijziging in de dekking en de verandering in premie zijn belangrijke redenen voor verzekerden om over te stappen. Ben je bijvoorbeeld afhankelijk van een bril of fysiotherapie, dan is het verstandig om kritisch te kijken naar de dekking voor het nieuwe verzekeringsjaar. Door gebruik te maken van de zorgvergelijker 2021 weet je na slechts enkele handelingen direct welke verzekeraar het beste bij je past en welke premie je daar gaat betalen. Je bespaart hier veel tijd en uitzoekwerk mee.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Wanneer worden de zorgpremies van 2021 bekend gemaakt?

Ieder jaar heb je tot 31 december de tijd om de verzekering bij jehuidige zorgverzekeraar op te zeggen. Het is dan ook wel erg prettig datje voldoende tijd hebt om een overweging te maken of overstappen voorjou beter is. Daarom is het verplicht gesteld dat iedere zorgverzekeraaruiterlijk 12 november 2019 de nieuwe premie voor 2021 bekend heeftgemaakt. Toch zijn er een aantal verzekeraars die al veel eerder hunpremies bekend maken. DSW is vaak de eerste die aangeeft wat de nieuwepremies van 2021 gaan worden, meestal is dit kort na Prinsjesdag inseptember. Andere grote namen als Menzis, VGZ, CZ en Zilveren Kruisvolgen kort daarop met de bekendmaking van de nieuwe premies. Dit geeftdan direct al een tendens van de stijging, of daling, van de premie vanhet komende jaar. De dekking van de basisverzekering zal door deoverheid worden bepaald. De premie voor de basisverzekering en deaanvullende verzekeringen zal echter door de verzekeraars uiterlijk voor12 november bekend worden gemaakt.

Ik ben niet lid van de Consumentenbond, kan ik toch gebruik maken van de zorgvergelijker 2021?

De zorgvergelijker van de Consumentenbond is een ideaal middel om in eenhandig overzicht duidelijk te krijgen welke zorgverzekeraar en dekkinghet beste bij je past. Je kan hier ook eenvoudig gebruik van maken alsje geen lid bent van de Consumentenbond. Het advies wat uit dezorgvergelijker naar voren komt, is een 100% onafhankelijk advies. Deonafhankelijkheid van het advies uit de zorgvergelijker van deConsumentenbond vloeit voort uit het feit dat de vergoeding die zijkrijgen voor iedere verzekeraar gelijk is. Is er een verzekeraar diegeen vergoeding geeft? Dan komt deze verzekeraar alsnog naar voren in dezorgvergelijker.

Kan ik via de Consumentenbond ook gebruik maken van een collectief/collectiviteitskorting?

(Video) Zorgverzekering vergelijker - Tips en Advies (Consumentenbond)

De Consumentenbond betrekt de meest uiteenlopende verzekeraars in hun aanbod in de zorgvergelijker. Er is bewust gekozen voor zorgverzekeraars die zich richten op de algemene consument. Hierbij worden collectieven en verzekeringen voor specifieke doelgroepen niet getoond. Een collectieve verzekering kan je vaak via je werkgever of via de gemeente afsluiten.

Kan ik ook een aanvullende verzekering afsluiten via de Consumentenbond?

Een aanvullende verzekering sluit je af wanneer je zorg nodig hebt dieniet vanuit de basisverzekering wordt gedekt. Denk hierbij bijvoorbeeldaan een behandeling bij een tandarts, het aanschaffen van een bril offysiotherapie. Verwacht je dat je het komende jaar dergelijke zorg nodighebt, dan is het verstandig om een aanvullende zorgverzekering af tesluiten. De zorgvergelijker van de Consumentenbond kan ook gebruiktworden voor het kiezen van een aanvullende zorgverzekering. Heb je eenpassende aanvullende zorgverzekering gevonden, dan kan je direct via deConsumentenbond overstappen, ook als je geen lid bent van deConsumentenbond.

Ik ben een student, krijg ik via de Consumentenbond extra korting?

Via de zorgvergelijker van de Consumentenbond krijg je een compleet overzicht van verschillende zorgverzekeraars. Omdat studenten doorgaans jong en gezond zijn, zijn er veel zorgverzekeraars die studenten korting op hun premie aanbieden. Dit wordt meegenomen in de resultaten vanuit de zorgvergelijker. Het is echter wel belangrijk dat je niet alleen naar de korting die je kan krijgen kijkt, maar ook dat je let op de dekking. Heb je wensen met betrekking tot de dekking vanuit een aanvullende verzekering, dan is dit het eerste waar je naar kijkt. Pas daarna is het interessant om te letten op de korting die de verzekeraars je aanbieden. Op deze manier maak je het beste een keuze voor de best passende zorgverzekeraar. In veel gevallen hebben studenten geen aanvullende verzekering nodig. Door je alleen te verzekeren voor de zorg die je verwacht nodig te hebben, kan je als student al veel besparen op je premie.

Ik wil zwanger worden in 2021, waar moet ik op letten als ik de zorgvergelijker gebruik?

De dekking die je vanuit de basisverzekering krijgt, is overheidswege vastgesteld. Dit betekent dat dit bij iedere verzekeraar gelijk is. Wil je zwanger worden in 2021 dan is in ieder geval verloskundige zorg en kraamzorg opgenomen in de basisverzekering. Ook is de dekking voor kosten van echo’s opgenomen in de basisverzekering: alleen de termijnecho en de 20-weken echo worden vanuit de basisverzekering vergoed. Ben je van plan in het ziekenhuis te bevallen zonder dat er sprake is van een medische indicatie, dan is het belangrijk om een verzekeraar te zoeken die deze kosten met een aanvullende verzekering dekt. Hetzelfde geldt voor een prenatale screening, een zwangerschapscursus en kraamzorg na een verblijf in het ziekenhuis. Is de baby geboren, vergeet dan ook niet om je kindje aan te melden bij een zorgverzekeraar. Door gebruik te maken van de zorgvergelijker van de Consumentenbond krijg je in een duidelijk overzicht de best passende verzekeraar in beeld.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

(Video) Veranderingen in de zorgverzekering (Consumentenbond)

Wat is de beste zorgverzekering 2021 volgens de Consumentenbond?

Het is niet te zeggen welke zorgverzekeraar in 2021 voor jouw situatie het beste is. Iedere persoon is uniek en heeft eigen wensen en eisen op het gebied van een zorgverzekering. Daarnaast zou de onafhankelijke positie van de Consumentenbond erg wankel komen te staan als er op voorhand wordt gezegd dat een specifieke zorgverzekeraar het beste is. De beste zorgverzekeraar is de zorgverzekeraar die zoveel mogelijk dekking voorziet in je medische behoeften. Welke zorgverzekeraar dat is, is afhankelijk van je eigen voorkeuren. Hier kom je dan alleen achter door de zorgvergelijker in te vullen en uit te voeren.

Wat is de goedkoopste zorgverzekering 2021 van de Consumentenbond?

Er kan niets gezegd worden over de goedkoopste zorgverzekeraar, wel over de meest voordelige. De inhoud van de basisverzekering is wettelijk bepaald en dus bij iedere verzekeraar hetzelfde. De premie die je hiervoor betaalt, wisselt wel va verzekeraar tot verzekeraar. Het verschil kan zitten in de vrijheid voor zorgverleners. Ben je afhankelijk van een specifieke zorgverlener, dan is het verstandig om te controleren of de verzekeraar van je keuze hier een contract mee heeft. De premies voor 2021 zijn nog niet bekend en het is dus nog niet duidelijk wie dan de meest voordelige verzekering aanbiedt. In 2019 bood ZEKUR de meest voordelige naturapolis aan, gevolgd door ZieZo, Univé en Bewuzt. Ook bij de restitutiepolissen was ZEKUR de voordeligste, gevolgd door PMA, United Consumers, Ohra en FBTO en CZ. Bij een naturapolis betaal je een deel zelf wanneer je kiest voor niet-gecontracteerde zorg. Bij een restitutiepolis heb je de vrijheid om zelf voor een zorgverlener te kiezen.

Welke zorgverzekeraars kan ik allemaal afsluiten via de Consumentenbond?

Maak je gebruik van de zorgvergelijker van de Consumentenbond dan wordener bijzonder veel zorgverzekeraars getoond. Alleen de verzekeraars diezich richten op de algemene consument worden via de zorgvergelijkergetoond. De verzekeraars voor specifieke doelgroepen en collectieven viawerkgevers komen niet naar voren. Denk hierbij aan verzekeraars voorspecifieke sectoren, zoals de maritieme sector en verzekeringen voorambtenaren. 33 van de 38 verzekeraars worden getoond. Deze verzekeraarsworden gescreend en daaraan wordt een kwaliteitsoordeel gekoppeld. Ditoordeel wordt gebaseerd op onder andere de dekking van de verzekering,de service van de verzekeraar en de duidelijkheid over de contracteringoftewel de zorginkoop. De Consumentenbond ontvangt maximaal €39 peroverstap. Ook verzekeraars die een dergelijke vergoeding niet aanbiedenworden opgenomen in de zorgvergelijker. De vergoeding gebruikt deConsumentenbond voor het doorontwikkelen van de zorgvergelijker en hetmaken van acties en campagnes voor het verbeteren van de zorgmarkt.

Vanaf wanneer kan ik bij de Consumentenbond zorgverzekeringen vergelijken voor 2021?

Het is pas zinvol om van de zorgvergelijker gebruik te maken wanneeralle premies bekend zijn. Alleen dan weet je zeker dat je de bestepremie met de beste dekking kiest. Aangezien verzekeraars tot 12november 2019 de tijd hebben om hun dekking en premie bekend te maken,kan je vanaf 12 november van dit jaar gebruik maken van dezorgvergelijker 2021 van de Consumentenbond.

(Video) Welke zorgverzekering past het beste bij jou? - KoopKracht (Consumentenbond)

Wat is de minigids zorgverzekering van de Consumentenbond?

De Consumentenbond biedt een minigids over zorgverzekeringen aan. Hierinvind je alle informatie over het wel en wee van de zorgverzekering.Denk aan handige tips waar je op moet letten bij het kiezen van eenzorgverzekeraar, maar ook waar je bij een aanvullende verzekering opmoet letten. Deze minigids ondersteunt je bij het maken van een keuzevoor de juiste zorgverzekering.

Kan ik mijn zorgverzekering ook tussentijds aanpassen via de Consumentenbond?

Voor 1 januari dien je de verzekering bij je huidige verzekeraar tehebben opgezegd. Daarna heb je tot 1 februari de tijd om een nieuwezorgverzekeraar te kiezen, Tussentijds overstappen na deze termijn isslechts in enkele gevallen mogelijk. Denk hierbij aan een verzekeraardie de voorwaarden in je nadeel wijzigt, je in het buitenland woont,maar wel in Nederland belasting betaalt of wanneer je 18 wordt. Voldoeje aan de voorwaarden voor een tussentijdse overstap, dan kan dat via deConsumentenbond.

Kan ik mijn zorgverzekering ook opzeggen via de Consumentenbond of moet dat rechtstreeks?

Als je ruim voor 31 december overstapt naar een andere zorgverzekeraarvia de zorgvergelijker van de Consumentenbond, dan hoef je niet zelf jezorgverzekering op te zeggen. Iedere zorgverzekeraar maakt gebruik vaneen zogenaamde overstapservice. Dit betekent dat wanneer je je aanmeldtbij een nieuwe verzekeraar, deze verzekeraar ervoor zorgt dat je huidigeverzekering wordt opgezegd. Stap je vlak voor 31 december over, dan ishet verstandig om zelf de verzekering voor de zekerheid op te zeggendoor middel van een e-mail of een aangetekende brief. Op deze manier benje er zeker van dat de opzegging tijdig je huidige verzekeraar bereikten daarmee voorkom je dat je dubbel verzekerd bent.

Ik heb een aantal vragen over een zorgverzekeraar, hoe kan ik contact opnemen met de klantenservice van de Consumentenbond?

Heb je vragen over de zorgvergelijker of een specifieke zorgverzekeraar?Op de website van de Consumentenbond vind je antwoord op de meestuiteenlopende vragen. Kom je er op deze manier niet uit en ben je lidvan de Consumentenbond, dan kun je veel zelf regelen via MijnConsumentenbond. Leden en niet-leden kunnen tijdens werkdagen tussen8.30 uur en 18.00 uur contact opnemen met de klantenservice optelefoonnummer 070 – 445 45 45. Ook via social media heb je demogelijkheid om een vraag te stellen aan de Consumentenbond. Via hetcontactformulier op de website heb je de mogelijkheid om je vraag in testuren of je stuurt een brief naar Consumentenbond, postbus 1000, 2500BA Den Haag.

(Video) Basisverzekeringen - Zorgtips (Consumentenbond)

Welke andere verzekeringen kan ik nog meer voordelig afsluiten via de Consumentenbond?

Naast de zorgverzekering kan je bij de Consumentenbond de meestuiteenlopende verzekeringen vergelijken en afsluiten. Denk hierbij aande gebruikelijke inboedelverzekering, opstalverzekering,aansprakelijkheidsverzekering en reisverzekering. Ook voor derechtsbijstandverzekering, autoverzekering en fietsverzekering voer jeeenvoudig een vergelijking uit via de website van de Consumentenbond.

Tot welke datum kan ik overstappen van zorgverzekering voor 2021?

Ieder jaar geldt dezelfde regel voor het overstappen naar een andereverzekering en het opzeggen van je huidige verzekering. Uitzonderingendaargelaten is de standaardregel dat je voor 1 januari 2021 je huidigeverzekering opgezegd moet hebben. Voor 1 februari 2021 moet je aangemeldzijn bij een nieuwe verzekeraar. Doe je dit niet, dan krijg jeautomatisch een boete van het CAK voor het onverzekerd zijn. Deze boeteis doorlopend voor de periode dat je niet verzekerd bent. Het is dan ookvan belang dat je na opzegging zo snel mogelijk je aanmeldt bij eennieuwe zorgverzekeraar, uiterlijk voor 1 februari.

Welke alternatieven/andere websites zijn er nog meer om te over te stappen van zorgverzekering naast de Consumentenbond?

De zorgvergelijker van de Consumentenbond is heel uitgebreid. Daarnaast is de website van Independer een grote naam op het gebied van het vergelijken van verzekeringen. Daarnaast zijn de websites van zorgkiezer.nl en overstappen.nl betrouwbare namen voor het doen van een vergelijking.

Zorgverzekering Vergelijken 2021 »

Videos

1. Heb ik een aanvullende zorgverzekering nodig? (Consumentenbond)
(Consumentenbond)
2. Is een collectieve zorgverzekering voordelig? (Consumentenbond)
(Consumentenbond)
3. Zorg dat je goed zit – vergelijk je zorgverzekering (Consumentenbond)
(Consumentenbond)
4. Aanvullende zorgverzekering - Tips (Consumentenbond)
(Consumentenbond)
5. Allrisk verzekering (Consumentenbond)
(Consumentenbond)
6. Zorgverzekering vergelijken bij debestevergelijkingssites.nl
(Nick Sandee)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated: 09/23/2022

Views: 5592

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.